Sol·licitud d’Inscripció

Sol·licitud de preinscripció tancada

Com es realitza l’assignació de places

Z

Sorteig

 • Les places s’assignen per sorteig, que  es realitzarà al juliol.
 • El sorteig es durà a terme mitjançant l’aplicació: COOL TABS, que compleix amb totes les mesures de transparència. El sorteig serà filmat i publicat a Facebook i Instagram.
 • Per a assignar les places dels cursos se sortejarà un dia i una hora d’inscripció. A partir de la data i hora que surtin sortejades, es començarà amb l’assignació de places. Les persones que vulguin anar juntes a les activitats, s’haurien d’inscriure una a continuació de l’altra
 • Si una persona s’inscriu més d’una vegada, només es tindrà en compte la última inscripció.
 • A cada inscripció es podran demanar tres activitats per ordre de preferència.
 • Un cop fet el sorteig, s’adjudicaran les places tenint en compte les activitats sol·licitades en primera opció. En cas de que l’activitat quedi complerta, la resta de sol·licituds restaran en llista d’espera en l’ordre corresponent.
 • Es repetirà el procés amb les opcions 2a. i 3a., ocupant les places que hagin quedat lliures o en el seu cas ampliant la llista d’espera.
 • Quan totes les activitats hagin estat completades, la resta de sol·licituds quedaran en llista d’espera.
Z

Com saber si he estat admès en algun curs

 • El 31 de juliol es publicaran en aquesta pàgina web, les llistes d’alumnes admesos a cada curs, així com el dia i horari de començament de cada activitat.
 • La inscripció a cada curs queda formalitzada quan es fa el pagament d’aquesta.
 • PAGAMENT: El cobrament es farà del 2 al 13 setembre de 16.30 a 19.30. Si els rebuts no s’han fet efectius durant aquests dies, entendrem que aquesta persona renuncia a la plaça en favor d’un alumne a la lista d’espera. SENSE EXCEPCIONS.
 • El preu de cada activitat serà de 15€ (socis 10€) tret de la coral que és gratuïta.
 • L’única forma de pagament és amb efectiu.
 • Las clases començaran a l’octubre .
 • A partir d’aquest dia es podran demanar les places que restin vacants omplint les sol·licituds, personalment al despatx, de dilluns a dijous de 16.30 a 19.30.
 • Es penjarà al taulell i a la web el llistat de les activitats que encara tinguin plaça.