Sol·licitud d’Inscripció

OBERTA LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Com omplir la sol·licitud d’inscripció

Com fer la inscripció a les activitats que organitza l’Associació Caliu Congrés

Z

Com fer la inscripció

 • No tinguis pressa, les inscripcions estaran obertes durant tot el mes de juny (del 01/06/2024 al 30/06/2024). Totes les sol·licituds tindran les mateixes possibilitats, s’assignaran per sorteig.
 • Omple el formulari de sol·licitud d’inscripció amb les dades que et demanem. Totes les dades marcades amb (*) són obligatòries, excepte el número de soci que només ho has d’omplir si ets soci del Caliu, el telèfon fix, i la segona i tercera opcions d’Activitats. Si no tens alguna d’aquestes dades com correu electrònic, telèfon mòbil o fix, posa’n el d’algun familiar o amic, per tal que puguem contactar en cas de necessitat.
 • Cada persona pot triar un màxim de tres activitats (de major a menor preferència). No pots triar la mateixa activitat en diferents dies i horaris. Han de ser 3 activitats diferents. Depenent de les places disponibles, es podrà assignar a cada persona més d’una activitat.
 • En la selecció d’activitats trobaràs un llistat desplegable amb l’activitat, dia i horari, per seleccionar la que sigui del teu interès.
 • Per poder finalitzar la inscripció hauràs de marcar les dues caselles que posen “Acceptar per a continuar”.
 • Al omplir el formulari d’inscripció dónes la teva autorització perquè el teu nom i cognoms es publiquin en les llistes d’activitats a la pàgina web i al tauler d’anuncis del centre. Si no vols que aquestes dades siguin publicades, no podràs optar a la inscripció.
Z

Per què pots triar 3 Activitats

 • Quan duguem a terme el sorteig, si la primera activitat que has triat, ja té al nombre de places per curs complet, optaràs a la segona activitat que hagis triat. I si aquesta també tingués el nombre de places per curs complet, optaràs a la tercera. Si hi ha places disponibles, podràs optar a més d’una activitat.
 • Si les tres activitats que has seleccionat tenen el nombre de places per curs complet quan és el teu torn d’inscripció, no seràs admès en aquesta inscripció i quedes a la llista d’espera.
 • Si només t’interessa una activitat, només has de triar-ne una.

omplir la sol·licitud d’inscripció

Si ja tens la informació necessària pots començar a omplir el formulari.

Com es realitza l’assignació de places

Z

Sorteig

 • Les places s’assignen per sorteig, que  es realitzarà al juliol.
 • El sorteig es durà a terme mitjançant l’aplicació: COOL TABS, que compleix amb totes les mesures de transparència. El sorteig serà filmat i publicat a Facebook i Instagram.
 • Per a assignar les places dels cursos se sortejarà un dia i una hora d’inscripció. A partir de la data i hora que surtin sortejades, es començarà amb l’assignació de places. Les persones que vulguin anar juntes a les activitats, s’haurien d’inscriure una a continuació de l’altra
 • Si una persona s’inscriu més d’una vegada, només es tindrà en compte la última inscripció.
 • A cada inscripció es podran demanar tres activitats per ordre de preferència.
 • Un cop fet el sorteig, s’adjudicaran les places tenint en compte les activitats sol·licitades en primera opció. En cas de que l’activitat quedi complerta, la resta de sol·licituds restaran en llista d’espera en l’ordre corresponent.
 • Es repetirà el procés amb les opcions 2a. i 3a., ocupant les places que hagin quedat lliures o en el seu cas ampliant la llista d’espera.
 • Quan totes les activitats hagin estat completades, la resta de sol·licituds quedaran en llista d’espera.
Z

Com saber si he estat admès en algun curs

 • El 31 de juliol es publicaran en aquesta pàgina web, les llistes d’alumnes admesos a cada curs, així com el dia i horari de començament de cada activitat.
 • La inscripció a cada curs queda formalitzada quan es fa el pagament d’aquesta.
 • PAGAMENT: El cobrament es farà del 2 al 13 setembre de 16.30 a 19.30. Si els rebuts no s’han fet efectius durant aquests dies, entendrem que aquesta persona renuncia a la plaça en favor d’un alumne a la lista d’espera. SENSE EXCEPCIONS.
 • El preu de cada activitat serà de 15€ (socis 10€) tret de la coral que és gratuïta.
 • L’única forma de pagament és amb efectiu.
 • Las clases començaran a l’octubre .
 • A partir d’aquest dia es podran demanar les places que restin vacants omplint les sol·licituds, personalment al despatx, de dilluns a dijous de 16.30 a 19.30.
 • Es penjarà al taulell i a la web el llistat de les activitats que encara tinguin plaça.